Bc. Anna Rogova

Bakalářská práce

Bílá místa ve světě a jejich využití v cestovním ruchu

White Places and their using in tourism destinations in the world
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na zmapováni a specifikace málo probádaných a nedostatečně rozvinutých oblasti, takzvaná bílá místa. Cílem bakalářské práci je zmapovat "„bílá místa ve světě", “, která splňují mají předpoklady k pro racionálnímu rozvoji cestovního ruchu a která lze je v budoucnu pro aktivity cestovního ruchu využívat, vyzkoumat, pro jaké účely jsou používány používána a provést analýzu …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on mapping and specification of little explored and insufficiently developed areas, the so-called white places. The purpose of the bachelor's thesis is to map out "white places in the world", "which meet the prerequisites for the rational development of tourism and which can be used in the future for tourism activities, to explore for which purposes white places are used …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 11. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2018
  • Vedoucí: Ing. Petr Studnička, PhD.
  • Oponent: Mgr. Monika Klímová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze