Bc. Pavel Svoboda

Bakalářská práce

Analýza současných fondů typu Exchange traded funds na New York Stock Exchange

Analysis of contemporary Exchange Traded Funds at New York Stock Exchange
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Analýza současných fondů typu Exchange Traded funds na New York Stock Exchange“ je provedení analýzy vybraných burzovně obchodovaných fondů na New York Stock Exchange. V první části bude popsána stručná charakteristika, vývoj, výhody a nevýhody těchto fondů. Druhá část bude zaměřena na vysvětlení použité metody výpočtů, praktickou analýzu vybraných fondů a jejich následovné …více
Abstract:
The aim of the submitted thesis: „Analysis of contemporary Exchange Traded Funds at New York Stock Exchange“ is to analyze selected exchange traded funds currently traded on New York Stock Exchange. The first chapter will briefly deal with characteristic, including history, pros and cons of these funds. The second chapter will be focused on explaining used methods for calculating, practical analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Karel Urbanovský
  • Oponent: Ing. Bc. Jana Hvozdenská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta