Cheng Tian

Bakalářská práce

Comparison of the London Stock Exchange and the New York Stock Exchange

Comparison of the London Stock Exchange and the New York Stock Exchange
Anotace:
The objective of this thesis is to make reader have a comprehensive understanding of New York Stock Exchange and London Stock Exchange. We’ll see the differences between both exchanges. Then we can know the advantages and disadvantages over these two exchanges. At last, we’ll expect the future development of these selected exchanges. The first part of this thesis is characteristics of the main principles …více
Abstract:
The objective of this thesis is to make reader have a comprehensive understanding of New York Stock Exchange and London Stock Exchange. We’ll see the differences between both exchanges. Then we can know the advantages and disadvantages over these two exchanges. At last, we’ll expect the future development of these selected exchanges. The first part of this thesis is characteristics of the main principles …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: Kateřina Kořená
  • Oponent: Kateřina Zelinková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava