Bc. Hana MATUROVÁ

Diplomová práce

Projekt využití marketingové komunikace ke zvýšení návštěvnosti Státních léčebných lázní Bludov, státní podnik.

Project of utilization of marketing communication to increasing the visit rate of public spa Bludov, s.p.
Anotace:
V této diplomové práci je navržen projekt marketingové komunikace Státních léčebných lázní Bludov, s. p. Cílem tohoto projektu je dosažení zvýšení návštěvnosti lázní Bludov, s. p.. Součástí této práce je analýza současného stavu marketingové komunikace a její vnímání veřejností.
Abstract:
In this thesis is proposed a project of marketing communication of the public spa Bludov. The goal of this project is to encourage attendance of this spa resort. This thesis includes also an analysis of a present marketing communication and its public apprehension.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2005
Identifikátor: 1018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2005
  • Vedoucí: doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MATUROVÁ, Hana. Projekt využití marketingové komunikace ke zvýšení návštěvnosti Státních léčebných lázní Bludov, státní podnik.. Zlín, 2005. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 13. 05. 2005

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.