Bc. Andrea Koukalová

Diplomová práce

Motivační faktory ovlivňující pracovní výkonnost zaměstnanců v neziskové organizaci

Motivational factors impacting a labor production rate of employees in a non-profit organization
Anotace:
Cílem této magisterské diplomové práce je zjistit, jaké faktory ovlivňují pracovní výkonnost pracovníků Charity Olomouc. Vymezit, které z těchto faktorů napomáhají stimulaci pracovního výkonu a které naopak pracovní výkon snižují. Určit, jakým způsobem probíhá řízení pracovního výkonu v organizaci, konkrétně hodnocení pracovního výkonu, jaká kritéria pracovního výkonu organizace sleduje a charakterizovat …více
Abstract:
The aim of this master thesis is to determine what factors affect the working efficiency ofemployees in Charita Olomouc. Define which of these factors help to stimulate job performance and which on the contrary reduce it. Determine how performance management in the organization is managed,especially performance appraisal, which performance criteria organizations monitor and characterize how this affects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Klimplová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Markéta Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií