Bc. Mária Tomašovičová

Diplomová práce

Podielové fondy v ČSOB a.s.

Mutual funds in ČSOB a.s.
Abstract:
The thesis deals with theoretical view of collective investing procedures and primary shares fund. The practical part of the thesis shows possibilities of orientation in different types of shares funds for common investors together with their evaluation, yields and risks. Aimed at better understanding and imagination of the problem the thesis requires a large scale of statistic comparisons, graphs …více
Abstract:
Anotácia Diplomová práca približuje čitateľovi z teoretického hľadiska fungovanie kolektívneho investovania, primárne podielových fondov. Z praktického hľadiska by mala diplomová práca pomôcť bežnému investorovi zorientovať sa v rôznych typoch podielových fondov, posúdiť ich výnosnosť a riziká. Téma diplomovej práce si vyžaduje väčšie množstvo štatistických porovnaní, grafov, tabuliek a obrázkov, z …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Katarína Kalašová
  • Oponent: prof. Ing. Božena Chovancová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK