Bc. Patricie BRUNÁTOVÁ

Diplomová práce

Role mikrofinančních institucí a remitancí v rozvoji zemí globálního Jihu

Microfinance institutions, remittances and their role in developing the countries of the global South
Anotace:
Cílem práce je odhalit vztah mezi remitancemi, mikrofinančními institucemi a rozvojem, následně poukázat na pozitiva/negativa, která s sebou přináší fenomén remitančních služeb mikrofinančních institucí. Remitance se v posledních letech staly jedním z nejdůležitějších zdrojů finančních prostředků pro velkou část světa. Každoročně pošlou zahraniční pracovníci zpět do své země původu několik miliard …více
Abstract:
This thesis focuses on microfinance institutions and remittances and the relationship with development of countries of global South. In recent years remittances become one of the most important financial resources for a large part of the world. In countries of the global South we can also find people who have very limited access to the traditional form of commercial banking. To ensure poor people, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Linda Piknerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BRUNÁTOVÁ, Patricie. Role mikrofinančních institucí a remitancí v rozvoji zemí globálního Jihu. Plzeň, 2016. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Politologie / Mezinárodní vztahy