Tomáš Staněk

Bakalářská práce

Analýza závislosti a citlivosti indikátorů HDI

Analysis of correlation and sensitivity of Human development index
Anotace:
Index lidského rozvoje HDI je známý kompozitní indikátor, který se využívá k srovnání lidského rozvoje napříč státy světa a který každoročně zveřejňuje Rozvojový program OSN. První část této bakalářská práce popisuje vznik, složky a výpočet HDI, následně se zaměří na citlivostní analýzu a její různé metody. Druhá část práce obsahuje analýzu závislosti jednotlivých ukazatelů HDI a dopad změn jednotlivých …více
Abstract:
The Human development index is a well known composite indicator which is used worldwide to compare human development between the states and which is published every year by the United Nations Development Programme. The first part of this thesis describes the origin, dimensions and calculation of HDI, subsequently it will focuses on the sensitivity analysis and its various methods. The second part of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 2. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2015
  • Vedoucí: Petr Mazouch
  • Oponent: Kristýna Vltavská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/46853