Bc. Petr Jelínek

Diplomová práce

Marketingový výzkum v online prostředí

Marketing research in online environment
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Marketingový výzkum v online prostředí“ je analýza online marketingové kampaně poradenské společnosti KPMG. Teoretická část je zaměřena na seznámení čtenáře s problematikou marketingového výzkumu a online marketingu. V praktické části analyzuji online marketingovou kampaň „Příběh začíná“ zaměřenou na nábor juniorních zaměstnanců do dané společnosti. Na závěr formuluji doporučení …více
Abstract:
The goal of submitted thesis “Marketing research in online environment” is an analysis of online marketing campaign of consulting company KPMG. The theoretical part of the thesis focuses on introduction of the readers to marketing research and online marketing. In the practical part of the thesis I analyzed online marketing campaign “Příběh začíná” oriented on recruitment of junior employees into the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martin Cenek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management