Bc. Antonín Zoubek

Bakalářská práce

Marketingová komunikační kampaň firmy CMKarting

CMKarting marketing communication campaign
Anotace:
Zoubek, Antonín. Marketingová komunikační kampaň firmy CMKarting Práce se zabývá moderní marketingovou komunikací v obecné rovině a následně na příkladu vybrané firmy – CMKarting. S rostoucí oblibou a používáním moderních technologií a sociálních sítí je třeba klást důraz na propojení s marketingem. Využitím těchto relativně nových nástrojů lze velmi snadno zefektivnit komunikaci s potenciálními i …více
Abstract:
Zoubek, Antonín. CMKarting Marketing communication campaign The thesis deals with modern marketing communication in theoretical approach and further on the practical example of the company CMKarting. Growing popularity and use of modern technologies and social media should put emphasis on connection with marketing. Communication with potential and current customers can be easily more effective by using …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2020
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/vfsb8/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jan Mastný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Hotelnictví, cestovní ruch a marketing / Hotelnictví