Theses 

Marketingový výzkum v online prostředí – Bc. Petr Jelínek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Bc. Petr Jelínek

Diplomová práce

Marketingový výzkum v online prostředí

Marketing research in online environment

Anotace: Předmětem diplomové práce „Marketingový výzkum v online prostředí“ je analýza online marketingové kampaně poradenské společnosti KPMG. Teoretická část je zaměřena na seznámení čtenáře s problematikou marketingového výzkumu a online marketingu. V praktické části analyzuji online marketingovou kampaň „Příběh začíná“ zaměřenou na nábor juniorních zaměstnanců do dané společnosti. Na závěr formuluji doporučení pro budoucí kampaň na základě provedené analýzy.

Abstract: The goal of submitted thesis “Marketing research in online environment” is an analysis of online marketing campaign of consulting company KPMG. The theoretical part of the thesis focuses on introduction of the readers to marketing research and online marketing. In the practical part of the thesis I analyzed online marketing campaign “Příběh začíná” oriented on recruitment of junior employees into the company. In the end I formulate recommendations for the future campaign based on the conducted analysis.

Klíčová slova: Marketingový výzkum, online marketing, KPMG, marketingová kampaň

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martin Cenek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 16:01, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz