Bc. Jana Přikrylová

Master's thesis

Hodnocení pracovníků jako nástroj personálního řízení

Employees performance appraisal as a tool of personnel management
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou systémů hodnocení zaměstnanců. Způsoby a metody hodnocení zaměstnanců jsou charakterizovány z teoretického hlediska v teoretických východiscích práce. V praktické části se práce věnuje analýze současného stavu systému hodnocení ve vybrané společnosti s následnou formulací doporučení pro zlepšení stavu tohoto systému.
Abstract:
This thesis deals with the problem of the employees performance systems. The form and the method of employee appraisal are defined from the theoretical point of view in the theoretical part. In the practical part the analysis of the current status of the appraisal system is described and the recommendation for improvement of this system is provided.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2012
  • Supervisor: Ing. Rostislav Tesař
  • Reader: doc. PhDr. Drahomíra Dlouhá, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting