David Ježek

Diplomová práce

Využití architektury MVC na platformě .NET

Using the MVC architecture on . NET platform
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá využitím technologie MVC (Model View Controller) v oblasti vývoje webových aplikací na platformě ASP.NET. Zejména pak využitím nejnovější verze ASP.NET MVC 3. Práce v první části popisuje architekturu MVC a v druhé částí se zabývá jejím využitím v různých částí webových aplikací a srovnáním s PHP.
Abstract:
This thesis deals with usage of MVC (Model View Controller) technology in web development on ASP.NET platform from Microsoft. Mainly it deals with latest version of framework ASP.NET MVC 3. First part describes MVC architecture and the second describes usage of MVC in certain parts of web application an comparing with PHP.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2012
  • Vedoucí: Alena Buchalcevová
  • Oponent: Václav Švec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/33578