Bc. Tereza KUDLÁČKOVÁ, DiS.

Diplomová práce

Ústavní výchova a její determinanty z pohledu orgánu sociálně právní ochrany dětí

Institutional care and its determinants from institution legal protect of children point of view
Anotace:
Diplomová práce se zabývá faktory, které pracovníci orgánu sociálně?právní ochrany dětí, obcí s rozšířenou působností, zvažují při svém procesu rozhodování o přistoupení k uložení výchovného opatření dle Zákona o rodině a Zákona o sociálně právní ochraně dětí v případech ohrožení nezletilého dítěte. V jednotlivých kapitolách se blíže věnuje ústavní výchově, nejzávažnějšímu výchovnému opatření ukládaného …více
Abstract:
This Diploma Thesis focuses on factors which social workers of responsible town authorities consider during their decision-making process about imposing an upbringing measure according to family law and law about social and legal protection of children in cases of a minor child at risk. The particular chapters deal in detail with institutional upbringing, which is regarded as the most serious upbringing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2013
Zveřejnit od: 27. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Renata Oralová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUDLÁČKOVÁ, Tereza. Ústavní výchova a její determinanty z pohledu orgánu sociálně právní ochrany dětí. Brno, 2013. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.3.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 3. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe