Tomáš Mirzajev

Bakalářská práce

Volební strategie, politický marketing a marketingový výzkum na příkladu 2. kola přímé volby prezidenta ČR 2013

Electoral strategies, political marketing and marketing research - The Czech 2nd round direct presidential election 2013 case
Anotace:
Práce analyzuje politický marketing a volební strategie kandidátů 2. kola přímé volby prezidenta ČR 2013. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na bližší kontext pojmů politický marketing, volební strategie a marketingový výzkum. Praktická část se touto problematikou zabývá na příkladu 2. kola přímé volby, kde kromě veřejně dostupných zdrojů čerpá i ze dvou …více
Abstract:
This paper analyzes how the political marketing and electoral strategies were used by Czech 2nd round direct presidential election 2013 candidates. Paper is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is mainly focused on the context of political marketing, electoral strategy and marketing research. The practical part describes these terms on the example of 2nd round direct presidential …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 2. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2013
  • Vedoucí: David Říha
  • Oponent: Jan Koudelka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/35279