Bc. David Passler

Bakalářská práce

Politický marketing a volební kampaně v ČR

Political marketing and Election Campaign in the Czech Republic
Anotace:
Práce se zabývá zhodnocením efektivnosti využití politického marketingu hnutím ANO v rámci voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2013 a na základě výstupů navrhuje doporučení ke zlepšení aplikace politického marketingu tímto hnutím v budoucích volbách. Dále se práce snaží prokázat vhodnost využití vybraných nástrojů politického marketingu hnutím ANO v rámci parlamentních voleb 2013, prostřednictvím dotazníkového …více
Abstract:
The aim of the thesis is to evaluate the effectiveness of using political marketing by the political movement ANO during the elections in the parliament in 2013 and on the basis of the outcomes to suggest recommendations for improving the application of political marketing by this movement in the next elections. The aim is also to prove the appropriateness of the use of selected tools of political …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Anna Klosová, CSc.
  • Oponent: Mgr. Michal Tomčík, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní