Kateřina Pijáčková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Předsudky a stereotypní postoje k migrantům: projekt výzkumu kvantitativního šetření

Prejudices and stereotypical attitudes towards migrants: quantitative survey research project
Anotace:
Tato absolventská práce je projektem výzkumu veřejného mínění o předsudcích a stereotypních postojích vůči imigrantům v Olomouci. Je rozdělena na dvě hlavní kapitoly. První z nich je teoretická část, kde vysvětluji pojmy spojené s migrací, práci s migranty, a postoje jako je xenofobie, předsudky nebo stereotypy. Ve druhé, metodologické, části popisuji kroky, které vedly k vytvoření dotazníku. Jedná …více
Abstract:
This graduate thesis is a project of public opinion research about prejudice and stereotypical attitudes toward immigrants in Olomouc. It is divided into two main chapters. The first one is the theoretical part where I explain the concepts associated with migration, work with migrants and attitudes such as xenophobia, prejudices or stereotypes. In the second methodological part I describe the steps …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Vladislava Závrská
  • Oponent: Mgr. Jan Mochťák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

vyšší odborný program / obor:
Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální a humanitární práce