Theses 

Financial Analysis of the China Mobile Company – Yulei Chen

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Bachelor programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance

Yulei Chen

Bachelor's thesis

Financial Analysis of the China Mobile Company

Financial Analysis of the China Mobile Company

Abstract: This work is focused on China Mobile Limited. The main objective of this work is to evaluate financial performance of China Mobile Limited. First, the method of financial analysis is explained. Common-size and financial ratios analysis are described in detail, DuPont analysis is evaluated from financial ratios and dissected each selected item, main attention is paid to the indicators that is used latter in the work. Second, the characterisation of this company is stated. The introduction of the company, the shareholders’ structure in this company, management team, corporate culture and the company’s achievements are explained clearly. Next, analysis of the company’s financial situation is carried out through the method of the financial analysis and some figures of China Mobile Limited company’s financial statement.

Abstract: This work is focused on China Mobile Limited. The main objective of this work is to evaluate financial performance of China Mobile Limited. First, the method of financial analysis is explained. Common-size and financial ratios analysis are described in detail, DuPont analysis is evaluated from financial ratios and dissected each selected item, main attention is paid to the indicators that is used latter in the work. Second, the characterisation of this company is stated. The introduction of the company, the shareholders’ structure in this company, management team, corporate culture and the company’s achievements are explained clearly. Next, analysis of the company’s financial situation is carried out through the method of the financial analysis and some figures of China Mobile Limited company’s financial statement.

Keywords: common-size analysis, finncial ratio analysis, DuPont analysis, influence quantification, liquidity, profitability, solvency

Keywords: common-size analysis, finncial ratio analysis, DuPont analysis, influence quantification, liquidity, profitability, solvency

Language used: English

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2012
  • Supervisor: Martina Novotná
  • Reader: Kateřina Kořená

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Go to top | Current date and time: 20/4/2019 04:33, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz