Anna Holomková

Diplomová práce

Analýza trhu práce ČR v letech 2014–2018 s ohledem na úroveň vzdělání pracovní síly

Analysis of Labour market in 2014 - 2018 with regard to the level of education of workforce
Anotace:
V posledních letech dochází k nedostatku uchazečů na trhu práce, a zároveň k růstu volných pracovních míst. Diplomová práce si klade za cíl nalézt disproporce na trhu práce v období let 2014 až 2018 v České republice. Teoretická část obsahuje kapitoly týkající se teorie lidského kapitálu, českého vzdělávacího systému a v neposlední řadě trhu práce, a to teoretického pohledu, tak i aplikace na Českou …více
Abstract:
In recent years, there has been a shortage of job seekers on the labour market as well as growth of job vacancies. The aim of this diploma thesis is to find disproportions on the labour market in the period from 2014 to 2018 in the Czech republic. The theoretical part contains chapters concerning the theory of human capital and the Czech education system. Last, but not least, theoretical part is the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2020
  • Vedoucí: Lucia Bartůsková
  • Oponent: Jiří Rotschedl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78887