MgA. Petra Vodičková, Ph.D.

Doctoral thesis

Organizační struktury a jejich vliv na výkonnost divadel

Organizational Structures and Their Impact on Theatre Efficiency
Anotácia:
Práce Organizační struktury a jejich vliv na výkonnost divadel se pokouší ověřit několik hypotéz: organizační struktura má zásadní vliv na výkonnost divadla; čím plošší organizační struktura, tím výkonnější organizace; čím demokratičtější způsob řízení a komunikace, tím výkonnější organizace. Pro potřeby práce je zpracován ucelený přehled již existující typologie organizačních struktur včetně vazby …viac
Abstract:
Organizational Structures and Their Impact on Theatre Efficiency is trying to respond to several hypotheses: organizational structure has an essential influence on theatre efficiency; the flatter the organizational structure, the more efficient organization; the more democratic management and communication, the more efficient organization. Complete overview of the existing typology of organizational …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2014
  • Vedúci: JUDr. Lenka Valová
  • Oponent: prof. PhDr. Miroslav Plešák, doc. Mgr.art. Svetlana Waradzinová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/bux78/

Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno

Faculty of Theatre

Doctoral programme / odbor:
Dramatic Arts / Dramatic Arts