Mgr. Šárka Maleňáková, Ph.D.

Rigorózní práce

Analýza a komparace vzdělávacího programu Základní škola a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Analysis and Comparison of the "Elementary School Programme" and "General Education Programme for Basic Education”
Anotace:
Cílem výzkumu bylo zjistit, zda nová školská reforma přinese kvalitnější a efektivnější vzdělávací proces pro žáky, podílející se na rozvoji těch životních dovedností (klíčových kompetencí), které jsou pro dnešní dobu rozhodující. Článek srovnává výsledky výchovně vzdělávacího procesu v oblasti klíčových kompetencí u 2 studijních programů na základních školách, jdoucích v návaznosti těsně za sebou …více
Abstract:
The aim of our research was to determine whether the new education reform will bring a better and more effective learning process for pupils involved in the development of the life skills (key competencies) which are critical these days. The article compares the results of the education process in the field of key competencies included in two education programmes at elementary schools following in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 4. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Vlasta Vilímová, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Jozef Baláž, CSc., doc. PhDr. Ferdinand Mazal, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií