Xinran Chen

Diplomová práce

Empirical Analysis of Herding Behavior in the Chinese Stock Market

Empirical Analysis of Herding Behavior in the Chinese Stock Market
Anotace:
Tato práce zkoumá přítomnost stádního chování na čínském akciovém trhu, včetně pěti dílčích trhů Shanghai A-share, Shanghai B-share, Shenzhen A-share, Shenzhen B-share a Shenzhen second-board akciový trh. Regresních modely jsou odhadnuty na základě dat za poslední čtyři roky, a to období od 2. ledna 2014 do 31. října 2018. Podle koeficientu získaného z regresního modelu můžeme konstatovat, že na čínském …více
Abstract:
This thesis examines the presence of herding behavior in the Chinese stock market, including five submarkets, Shanghai A-share, Shanghai B-share, Shenzhen A-share, Shenzhen B-share and Shenzhen second-board stock markets. We use data for the last four years during the period from January 2, 2014 to October 31, 2018 to run the regression models. According to the coefficient we get from the regression …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2019
  • Vedoucí: Martina Novotná
  • Oponent: Kateřina Kořená

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava