Anna Černá

Bakalářská práce

Úniková hra jako strategický nástroj pro předávání místní kultury návštěvníkům Berouna

The escape game as a strategic tool for passing on local culture to Beroun visitors
Anotace:
Bakalářská práce zaměřená na kulturní turismus popisuje současnou situaci týkající seúnikových her v České republice. Dále hodnotí přínosy únikové hry ESCAPE Beroun a její vlivna místní kulturu. Zabývá se využitím kulturního potenciálu a podporou kultury díky tématuúnikové hry založené na legendách města. Taktéž zjišťuje úrovně spolupráce mezi orgányměsta a únikovou hrou. Kromě toho se blíže zabývá …více
Abstract:
The bachelor thesis focused on cultural tourism describes the current situation regarding escapegames in the Czech Republic. It also evaluates the benefits of the escape game ESCAPE Berounand its impact on local culture. It deals with the use of cultural potential and promoting culturethrough the theme of the escape game based on the legends of the city. It also examinesthe levels of cooperation between …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2020
  • Vedoucí: Irena Tyslová
  • Oponent: Vojtěch Kouba

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/79952

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Arts Management