Theses 

Vliv liniové stavby na přírodu a krajinu – Bc. Jana LEPIČOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jana LEPIČOVÁ

Diplomová práce

Vliv liniové stavby na přírodu a krajinu

Linear structures affect the nature and landscape.

Anotace: Práce je zaměřena na vliv liniové stavby na přírodu a krajinu na příkladu modernizace IV. Železničního koridoru v trase: Nemanice I. ? Ševětín. Shrnuji, porovnávám a hodnotím ve vymezeném úseku vliv záměru modernizace na zátěži krajinného rázu, vymezení zvláště chráněných území v dané lokalitě a porovnávám varianty modernizace.

Abstract: The work is focused on the influence of linear structures on nature and landscape example modernization IV. Railway Corridor route: I Nemanice - Ševětín. Summarize, compare and evaluate the impact of a specific section of the modernization project of the load of landscape, particularly the definition of protected areas in the locality, and compare versions of modernization.

Klíčová slova: železniční koridor, EIA, Dobřejovice, krajinný ráz, zvláště chráněná území, krajina

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011
  • Identifikátor: 18716

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta

Jak správně citovat práci

LEPIČOVÁ, Jana. Vliv liniové stavby na přírodu a krajinu. Č. Bud., 2011. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 16:15, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz