Theses 

HISTORICKÝ VÝVOJ LÁZEŇSTVÍ A JEHO VÝVOJ V SOUČASNOSTI – Jiří Bodlák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Jiří Bodlák

Bakalářská práce

HISTORICKÝ VÝVOJ LÁZEŇSTVÍ A JEHO VÝVOJ V SOUČASNOSTI

Anotace: Jedním z cílů této práce je poskytnout základní informace o vývoji lázeňství a hydroterapie v historii, od úplných začátků užívání vody k léčivým účelům v pravěku, přes starověk, středověk, novověk až do moderní historie a současnosti, včetně charakteristiky lázeňského cestovního ruchu jako takového. Dalším cílem je analýza lázeňských subjektů provedená analýzou SWOT, včetně analyzování lázeňských trendů v daných lázeňských subjektech, z nichž budou vyhotoveny teoretické návrhy na zlepšení stávající situace.

Abstract: One of the aims of this work is to provide basic information on the development of spa and hydrotherapy in history, from the very beginning of the use of water to therapeutic purposes in prehistoric times, through ancient ages, the middle ages, modern history, to modern times and present, including the characteristics of spa tourism as such. Another objective is the analysis of spa subjects by the SWOT analysis, including the analysis of spa trends in given spa subjects, from which the theoretical proposals will be developed to improve the current situation.

Klíčová slova: Lázeňství, hydroterapie, wellness, analýza SWOT

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
BP Bodlák Jiří 2018 BP Bodlák Jiří 2018
FORMULAR_-_Posudek_vedoucihoBodlak.odt FORMULAR_-_Posudek_vedoucihoBodlak.odt
Oponentský posudek Oponentský posudek
SZZ_-_Hodnoceni_BP_E.pdf SZZ_-_Hodnoceni_BP_E.pdf


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 14:17, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz