Bc. Pavlína Mauerová

Diplomová práce

Strategie učení se cizímu jazyku na gymnáziu: Doporučení pro praxi

Foreign Language Learning Strategies at Grammar Schools: Recommendations for Practice
Anotace:
Diplomová práce Strategie učení se cizímu jazyku na gymnáziu: Doporučení pro praxi se zabývá strategiemi učení se cizímu jazyku. Výzkum byl prováděn ve třetích ročnících gymnázia nebo jím odpovídajících ročnících víceletých gymnázií v Brně městě a Brně venkov. V první části práce je pozornost zaměřena převážně na definice strategií učení a jejich klasifikace dle několika autorů. Dále je zpracována …více
Abstract:
This diploma thesis Foreign Language Learning Strategies at Grammar Schools: Recommendation for Practise deals with foreign language learning strategies. The research was carried out in the third year of grammar school and equivalent classes of a different type of grammar school in two districts Brno-město and Brno-venkov. The first part of the thesis focuses on the definitions of learning strategies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2013
  • Vedoucí: doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jana Chlápková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta