Theses 

Elektronický obchod jako zdroj nového zákaznického portfolia – Bc. Petr Štefáček

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Petr Štefáček

Bakalářská práce

Elektronický obchod jako zdroj nového zákaznického portfolia

Electronic Commerce as a Source of New Customer Portfolio

Anotace: Cílem této bakalářské práce je analyzovat přínosy implementace elektronického obchodu ve vazbě na nové zákaznické segmenty. V teoretické části bude charakterizováno elektronické obchodování, specifika tvorby marketingového mixu pro on-line obchod. V analytické části práce budou na reálné případové studii představeny možnosti práce s novým zákaznickým portfoliem prostřednictvím dostupných elektronických kanálů.

Abstract: The goal of this bachelor thesis is to analyse benefits of implementing an e-commerce in relation to new customer segments. In the theoretical part there will be described e-commerce, specifics of creation of a marketing mix for an on-line commerce. In the analytical part, possibilities of working with a new customer portfolio though available electronic channels will be described on a real case study.

Klíčová slova: Elektronický obchod, marketingový mix, SWOT analýza, word of mouth marketing, portfolium, zákaznické segmenty, PESTLE Electronic commerce, marketing mix, SWOT analysis, portfolio, customer segments, PESTLE

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Ing. Lukáš Trčka, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Barbara Chromiaková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 08:41, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz