Mgr. Ján Nosál

Diplomová práce

Využití dotazníku ICL pro účely personálního výběru

ICL in personnel selection
Anotace:
Při výběru uchazečů o různé pracovní pozice jsou často využívány osobnostní testy. Mnoho studií dokazuje, že jejich výsledky jsou výrazně ovlivněny kontextem výběrového řízení. V návaznosti na tyto studie existuje několik návrhů, jak s daty získanými prostřednictvím administrace osobnostních dotazníků ve výběrovém procesu pracovat. Cílem této práce je vyhodnotit data získaná administrováním dotazníku …více
Abstract:
When selecting candidates for various positions, personality tests are frequently used. Many studies prove that their results are strongly influenced by the context of the selection procedure. Following these studies, there are several suggestions on how to work with data obtained by administration of personality questionnaires in the selection process. The aim of this work is to evaluate data obtained …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta