Bc. Monika DVOŘÁKOVÁ

Diplomová práce

Transformace pobytových sociálních služeb a její důsledky pro cílovou skupinu osob s mentálním postižením.

Transformation of residential social services and its implications for the target group of persons with mental disabilities.
Anotace:
Diplomová práce ?Transformace pobytových sociálních služeb a její důsledky pro cílovou skupinu dospělých osob s mentálním postižením? se zabývá dospělými osobami s mentálním postižením v návaznosti na probíhající současný proces transformace pobytových sociálních služeb. Cílem diplomové práce je popsat proces transformace pobytových sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením a zjistit, jaké …více
Abstract:
Thesis ?Transformation of residential social services and its consequences for the target group of adults with mental disabilities? is focusing on adults with mental disabilities in response to the current ongoing process of transformation of residential social services. The aim of this thesis is to describe the process of transformation of residential social services for persons with mental disabilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016
Zveřejnit od: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DVOŘÁKOVÁ, Monika. Transformace pobytových sociálních služeb a její důsledky pro cílovou skupinu osob s mentálním postižením.. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií