Peter Person

Bachelor's thesis

Facebook Marketing

Facebook Marketing of a Given Company
Abstract:
The subject of this thesis is the theoretical knowledge of Facebook marketing and its application on a researched company. The theoretical part is focused on marketing in general and then, online marketing is explained more thoroughly. Afterwards, the thesis presents Facebook, the possibili-ties of using it for a creation of a marketing campaign and ends with an explanation of analytical tools commonly …viac
Abstract:
Predmetom tejto práce sú teoretické znalosti Facebook marketingu a jeho následná aplikácia na skúmaný podnik. Teoretická časť je zameraná na marketing ako celok a následne konkrétne popi-suje online marketing. Ďalej sa práca zaoberá Facebookom, možnosťami jeho využitia pre tvorbu marketingovej kampane a následne popisom analytických nástrojov Facebook marketingovej kampane. V praktickej časti je prevedená …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2020
  • Vedúci: Ing. Dušan Mladenović, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / odbor:
Business Management / Business Management