Bc. Jitka Ontková

Diplomová práce

Analýza efektivnosti vymáhání daňových nedoplatků

Efficiency analysis of extortion of tax arrears
Anotace:
Předmětem diplomové práce je porovnat vymáhání daňových nedoplatků finančními úřady s exekucí soudní, vymáháním soudními exekutory a celními úřady. Zhodnotit efektivnost a vývoj jednotlivých způsobů vymáhání a poukázat na příčiny a problémy, které negativně působí na úspěšnost a účinnost vymáhání daňových nedoplatků a navrhnout případná doporučení. Na základě prostudovaných pramenů je úvod práce zaměřen …více
Abstract:
The subject of this thesis is the analysis of the recovery of tax arrears by financial offices, authorised by judicial executions, enforcement of court bailiffs and customs authorities. Further, it discusses the evaluation of the effectiveness and development of individual recovery methods and shows the causes and problems, which have a negative influence on the success and effectiveness of the recovery …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2011
  • Vedoucí: Ing. Jarmila Zaviačičová
  • Oponent: Ing. Hana Jurajdová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa