Theses 

Analýza a návrh webového informačního systému pro udržitelnou spotřebu a výrobu – Bc. Jan Václavík

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jan Václavík

Bakalářská práce

Analýza a návrh webového informačního systému pro udržitelnou spotřebu a výrobu

Analysis and design of web based information system for sustainable consumption and production

Anotace: Ve světě Internetu existuje velká spousta portálů, které se zabývají problematikou udržitelné spotřeby a výroby. Velmi se však liší svou kvalitou jak po stránce obsahové, tak po stránce designové či z pohledu uživatelské přístupnosti. Cílem této bakalářské práce bylo provést analýzu současného stavu v oblasti portálů USV, navrhnout a implementovat webový informační systém pro vybranou aplikační oblast udržitelné spotřeby a výroby a otestovat vytvořený systém na vhodném hostitelském serveru.

Abstract: In the world of the Internet there are many portals which deal with issues of sustainable consumption and production. However, there are very different in quality in terms of content and in terms of design and user-accessibility. The aim of this work was to make analysis of the current state of the portals of SCP, to design and implement a web information system for the selected application area of sustainable consumption and production and test developed system in a suitable host server.

Klíčová slova: udržitelná spotřeba a výroba, informační systém, php, mysql, css, html

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
  • Oponent: Ing. Vladimír Dobeš, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 05:24, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz