Bc. Marcela Sevská

Diplomová práce

Analýza úverových produktov pre fyzické osoby poskytované Tatra bankou, a.s.

Study of credit products for physical persons provided by Tatra bank, a.s.
Abstract:
Selection of my diploma work topic was conditioned my own experiences and matters of fact mentioned in introduction of my diploma work. Goal is presented summary about credits product situation for Slovak republic populations, presented summary about time structure, segmentation and sort commerciality of retail credits, offering concretization and finally delimitation of credits conditions for Slovak …více
Abstract:
Výber témy mojej diplomovej práce bol podmienený vlastnými skúsenosťami a skutočnosťami spomenutými v úvode diplomovej práce. Cieľom je poskytnúť prehľad o situácii v Slovenskej republike v oblasti poskytovania úverových produktov pre obyvateľstvo, poskytnutím informácie o časovej štruktúre, členení a charakterizovaní jednotlivých druhov retailových úverov, a konkretizáciou ponúk a vymedzením podmienok …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Michal Maťovčík
  • Oponent: Doc.Ing. Mária Klimiková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance