Mária Lapínová

Bakalářská práce

Spotrebný úver ako nástroj financovania potrieb retailového klienta

Consumer credit as financial instrument for retail client
Abstract:
Lapínová, Mária: Consumer credit as financial instrument for individual need of retail client. [Bechelor work]. Bankovní institut University of Prague, foreign high school Banská Bystrica. Department of banking and insurance. Supervisor: Ing. Viktória Vargová, PhD. Year of the defence: 2012, Number of parties: 42. Objective bechelor work is mention availability consumer credit in conditions Slovak …více
Abstract:
Lapínová, Mária: Spotrebný úver ako nástroj financovania potrieb retailového klienta. [Bakalárska práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra bankovníctva a poisťovníctva. Vedúci práce: Ing. Viktória Vargová, PhD. Rok obhajoby: 2012, Počet strán: 42. Cieľom bakalárskej práce je poukázať na dostupnosť spotrebných úverov v podmienkach Slovenskej republiky …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Viktória Ďurajová, PhD.
  • Oponent: Ing. Stanislava Labancová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management