Jakub JOSEFUS

Bakalářská práce

Mobilní dotykové zařízení jako podpora osobního digitálního portfolia učitele

Mobile touch device as a support of teacher's personal digital portfolio
Anotace:
Bakala?r?ska? pra?ce na te?ma "Mobilni? dotykove? zar?i?zeni? jako podpora osobni?ho digita?lni?ho portfolia uc?itele" pojedna?va? o vyuz?itelnosti mobilni?ch dotykovy?ch zar?i?zeni?ch pr?i vytva?r?eni? a na?sledne? dlouhodobe? pra?ci s digita?lni?m portfoliem uc?itele. Pra?ce je c?lene?na na dve? c?a?sti. Teoreticka? c?a?st se zaby?va? vymezeni?m za?kladni?ch pojmu?, popisu jednotlivy?ch druhu? portfolii …více
Abstract:
The bachelor thesis on topic "Mobile touch device as a support of teacher's personal digital portfolio" deals with the usability of mobile touch devices in the creating and subsequent long-term working with the teacher's digital portfolio. The thesis is divided into two parts. The theoretical part deals with the definition of basic terms, descriptions of individual types of portfolios and the methodology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Libor Klubal

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JOSEFUS, Jakub. Mobilní dotykové zařízení jako podpora osobního digitálního portfolia učitele. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta