Alena PAVLÁSKOVÁ

Bakalářská práce

Vytvoření sady úloh pro rozvoj digitální gramotnosti ve výuce předmětů oblasti Člověk a příroda na 2. stupni ZŠ se zaměřením na mobilní zařízení

Creation of a set of tasks for the development of digital literacy in teaching subjects of the area Human and Nature at the Elementary School. focused on mobile devices
Anotace:
Práce se zbývá zvyšováním digitální gramotnosti u žáků 2. stupně ZŠ v oblasti Člověk a příroda. Zaměřuje se především na neživou přírodu konkrétně na živelné katastrofy a extrémní počasí v ČR. Je rozdělena do dvou částí, kdy teoretická část pojednává o vývoji digitální gramotnosti, jeho vymezením a definicemi. Ve druhé, empirické části byly vytvořeny tři úlohy, které svým zaměřením spadají do předmětu …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on increasing digital literacy of pupils of the 2nd grade of primary school in the area of Man and Nature. It focuses mainly on inanimate nature namely on natural disasters and extreme weather in the Czech Republic. It is divided into two parts, the first theoretical part deals with the development of digital literacy, its circumscribing and definitions. In the second, empirical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Libor Klubal, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PAVLÁSKOVÁ, Alena. Vytvoření sady úloh pro rozvoj digitální gramotnosti ve výuce předmětů oblasti Člověk a příroda na 2. stupni ZŠ se zaměřením na mobilní zařízení. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta