Ing. Pavel HEROT

Disertační práce

Percepce životního prostředí Ostravska a její dopad na vybrané socioekonomické procesy

Perception of Ostrava region environment and its impact on socioeconomic processes
Anotace:
Předmětem disertační práce rozbor mediální percepce problematiky životního prostředí Ostravska. Jsou to právě média, která se témat zmocňují, upravují je a svojí výslednou agendou ovlivňují myšlenkové agendy veřejnosti - mentální mapy. V roce 2010 jsme byli svědky výrazného nárůstu publicity témat životního prostředí Ostravska v důsledku mediální prezentace zhoršené kvality ovzduší. Jak prokázaly dostupné …více
Abstract:
The dissertation dissects media perception of environmental issues within Ostrava region. Media are those who pick the stories, edit them and throughout their agenda make shifts in ideas of public ? influencing mental maps of the individuals. In 2010 we have experienced skyrocketing of the media coverage of environmental issues related to Ostrava region, mostly attributed by reporting on air pollution …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 11. 2011
Zveřejnit od: 25. 11. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 10. 2012
  • Vedoucí: prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HEROT, Pavel. Percepce životního prostředí Ostravska a její dopad na vybrané socioekonomické procesy. Ostrava, 2011. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.11.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 11. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta