Mgr. Markéta Žďárská, Ph.D.

Doctoral thesis

Differential proteomics and phosphoproteomics of hormonal regulations in plants

Differential proteomics and phosphoproteomics of hormonal regulations in plants
Abstract:
Cytokininy jsou rostlinné hormony, zapojené do mnoha vývojových a fyziologických procesů probíhajících v Arabidopsis thaliana. Cytokininová odpověď se liší v různých částech rostliny, například se ukazuje, že cytokinin má opačný vliv na růst a vývoj prýtu a kořene. Nicméně molekulární mechanismy cytokininové specifity na úrovni jednotlivých pletiv ještě nejsou zcela objasněny. Naše analýzy ukazují …more
Abstract:
The plant hormones cytokinins (CKs) mediate a large spectrum of developmental and physiological processes in Arabidopsis thaliana. The response to CK can vary in diverse organs and tissues, in particular the response to CKs seems to be opposite in the shoot and root. However, the molecular mechanisms underlying the shoot and root specific targets of CK regulation remain to be clarified. Our analyses …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 2. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 3. 2013
  • Supervisor: doc. RNDr. Jan Hejátko, Ph.D.
  • Reader: Ing. Miroslav Kamínek, CSc., prof. Mgr. Marek Šebela, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta