Theses 

Připravenost dětí předškolního věku pro vstup do ZŠ – Eliška TOMICZKOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Eliška TOMICZKOVÁ

Bachelor's thesis

Připravenost dětí předškolního věku pro vstup do ZŠ

The readiness of preschool age child for the entry into the primary school

Abstract: Práce je zaměřena na připravenost dětí předškolního věku pro vstup do 1. třídy. Zabývá se požadavky, které se u dítěte vyžadují ve všech oblastech připravenosti (somatická připravenost, kognitivní připravenost, emocionálně-sociální připravenost, pracovní připravenost), její podporou ze strany rodičů a učitelů MŠ a projevy nepřipravenosti. Dále se zaobírá posuzováním připravenosti dítěte, důsledky nedostatečné připravenosti a adaptací na 1. třídu. Empirická část, která je založená na zpracování výsledků dotazníkového šetření, se zabývá pohledem na připravenost pro vstup do ZŠ z hlediska učitelek MŠ působících ve třídě s předškolními dětmi a podle učitelů 1. tříd. Porovnává názor učitelů na všechny oblasti připravenosti a zkoumá, která oblast připravenosti je pro děti nejvíce problematická.

Abstract: This Bachelor thesis is focused on readiness of preschool children to enter the first class. It deals with the requirements that are required in all areas of child preparedness (somatic, cognitive, emotional and social, skill), its support of the parents and kindergarten teachers and signs of unpreparedness. It also deals with the assessment of readiness, the consequences of the lack of preparedness and adaptation to first grade. The empirical part, which is based on the processing of survey results, deals with opinion at readiness for entry into primary school in terms of kindergarten teachers working in the classroom with preschool children and by teachers of the first grade primary school. It compares teachers' opinions on all areas of preparedness and examines which area of readiness is the most problematic for children.

Keywords: dítě, předškolák, mateřská škola, základní škola, školní připravenost, somatická připravenost, kognitivní připravenost, emocionálně-sociální připravenost, pracovní připravenost, školní zralost

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 4. 2016
  • Accessible from:: 6. 4. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Simona Hendrychová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.4.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 6. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=39659 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

TOMICZKOVÁ, Eliška. Připravenost dětí předškolního věku pro vstup do ZŠ. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 20/5/2019 20:44, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz