Theses 

Kognitivní schopnosti u dětí s odloženou školní docházkou – Pavla KONEČNÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy

Pavla KONEČNÁ

Bakalářská práce

Kognitivní schopnosti u dětí s odloženou školní docházkou

Cognitive abilities in children with the postponement of compulsory school attendance

Anotace: Bakalářská práce se věnuje problematice odkladů povinné školní docházky. Nejdříve se zabývá definicí pojmů dítě a dětství z různých úhlů pohledu, poté je zde uvedena charakteristika předškolního dítěte, nechybí vysvětlení pojmů školní zralost a školní připravenost po stránce tělesné, kognitivní i emocionálně-sociální a poslední kapitola teoretické části je zaměřena na zmíněné odklady povinné školní docházky. Součástí bakalářské práce je také praktická část. Prováděla jsem výzkumné šetření, na základě kterého jsem porovnávala rozdíly ve výsledcích testů dětí bez odkladu a dětí s odkladem povinné školní docházky.

Abstract: Bachelor thesis deals with the issue of postponement of compulsory school attendance. First, it deals with the definitions of a child and childhood from different angles, then there are characteristics of a pre-school child, there is also an explanation of the terms school maturity and school readiness in physical, cognitive and social-emotional development and last chapter focuses on the postponement of compulsory school attendance. In the bachelor thesis there is also included a practical part. I was doing a research, based on which I compared the differences in test results of children without postponement and children with the postponement of compulsory school attendance.

Klíčová slova: dítě, předškolní věk, povinná školní docházka, školní zralost, školní připravenost, odklad povinné školní docházky

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 23. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2015 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

KONEČNÁ, Pavla. Kognitivní schopnosti u dětí s odloženou školní docházkou. Olomouc, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 04:05, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz