Theses 

Školní připravenost u dětí 1. třídy základního vzdělávání – Veronika PÚPALOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol

Veronika PÚPALOVÁ

Diplomová práce

Školní připravenost u dětí 1. třídy základního vzdělávání

School Readiness at the first form of elementary school

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na školní připravenost u dětí 1. třídy základního vzdělávání. V teoretické části vymezuji pojmosloví k této problematice, které je chronologicky sestaveno, od historického vzniku hlavních pojmů, jejich dělení a znaků až po charakteristiku předškolního dítěte, jeho výchovu, zápis do 1. třídy, pedagogickou a psychologickou diagnostiku a intervenci. Uvádím i popis mladšího školního věku a jeho rozvíjení v úrovni školní připravenosti v 1. třídě a změnu dítěte v žáka, školáka a spolužáka. Výzkumná část porovnává úroveň školní připravenosti na počátku 1. třídy žáků z vesnické a městské třídy a zjišťuje, která oblast dělá žákům největší problém. Pomocí statistického výpočtu ověřuji, zda jsou nebo nejsou mezi pozorovanými žáky z města a vesnice rozdíly. Zkoumané oblasti jsou rozděleny do čtyř hlavních složek školní připravenosti: učení a motivace ke školní práci, somatická úroveň, kognitivní úroveň a emocionální a sociální úroveň. Pro zjištění údajů jsem využila metody pozorování a rozhovorů s dětmi, rodiči a pedagogy předškolního a základního vzdělání.

Abstract: The thesis is focused on the school readiness of children first classes of basic education. In the theoretical part defines terminology on this issue, which is assembled chronologically, from the historical formation of key concepts, their types and characters to the characteristics of preschool child's education, enrollment by 1 class, educational and psychological assessment and intervention. I present a description of primary school age and development level of school readiness in the 1st class and change the role of the child in the pupil, schoolboy and classmate. The research compares the level of school readiness at the beginning of the first class of students from rural and urban classes and figuring out which makes pupils biggest problem. Using statistical calculation I verify whether or not observed among students from the town and village differences. The study area are divided into four main components school readiness: Learning and motivation to school work, somatic level, cognitive level and emotional and social level. To find the data, I used the methods of observation and interviews with children, parents and teachers of preschool and primary education.

Klíčová slova: školní připravenost, školní zralost, odklad školní docházky, předškolní věk, mladší školní věk, mateřská škola, rodina, výchova, učitel, žák, školák, spolužák.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2013
  • Zveřejnit od: 5. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Alexandra Tomášová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=21992 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

PÚPALOVÁ, Veronika. Školní připravenost u dětí 1. třídy základního vzdělávání. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 03:27, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz