Bc. Jan Sedlák

Diplomová práce

Rozpoznávání vozidel pomocí metod strojového učení

Machine Learning Methods for Car Recognition
Anotace:
Cílem práce je prostudovat použitelnost metod strojového učení v oblasti rozpoznávání jednotlivých atributů vozidel na základě kamerových snímků z reálného prostředí. Byla vytvořena funkční implementace algoritmů strojového učení pro klasifikaci barvy a výrobce vozidla, která byla nasazena v reálném prostředí pro účely PČR.
Abstract:
The aim of the thesis is to study the applicability of machine learning methods in identifying the individual vehicle attributes based on camera images from the real environment. Functional implementation of machine learning algorithms for classification of color and vehicle make has been created and deployed in real-world environment for the purpose of Police of the Czech republic.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Brázdil, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Karel Vaculík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika