Bc. Marek Přívratský

Master's thesis

Komunistická strana Československa v okrese Vrchlabí v letech 1945-1956

Communist party of Czechoslovakia in district of Vrchlabí in the years 1945-1956
Abstract:
Diplomová práce se věnuje fungování Komunistické strany Československa na regionální úrovni během nejdůležitějších milníků let 1945–1956. Těmito milníky jsou parlamentní volby roku 1946, Únor 1948, vnitrostranické čistky v období let 1950–1951, měnová reforma roku 1953 a XX. sjezd Komunistické strany Sovětského svazu roku 1956. Pomocí analýzy dobových dokumentů popisuje fungování aparátu OV KSČ Vrchlabí …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the Communist party of Czechoslovakia on a district level during the most important events of the years 1945–1956. Those mentioned events are the parliamentary elections in the year of 1946, the February 1948, the Communist party cleansing during the years of 1950–1951, the monetary reform in the year of 1953 and the XX. congress of Communist party of Soviet Union in the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 6. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 9. 2022
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Václav Kaška, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta