Bc. Marek Přívratský

Diplomová práce

Komunistická strana Československa v okrese Vrchlabí v letech 1945-1956

Communist party of Czechoslovakia in district of Vrchlabí in the years 1945-1956
Anotace:
Diplomová práce se věnuje fungování Komunistické strany Československa na regionální úrovni během nejdůležitějších milníků let 1945–1956. Těmito milníky jsou parlamentní volby roku 1946, Únor 1948, vnitrostranické čistky v období let 1950–1951, měnová reforma roku 1953 a XX. sjezd Komunistické strany Sovětského svazu roku 1956. Pomocí analýzy dobových dokumentů popisuje fungování aparátu OV KSČ Vrchlabí …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the Communist party of Czechoslovakia on a district level during the most important events of the years 1945–1956. Those mentioned events are the parliamentary elections in the year of 1946, the February 1948, the Communist party cleansing during the years of 1950–1951, the monetary reform in the year of 1953 and the XX. congress of Communist party of Soviet Union in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2022
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Václav Kaška, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta