Ing. Veronika Konrádová

Bachelor's thesis

Financování NNO z Ministerstva životního prostředí

NPOs funding from Ministry of Agriculture
Abstract:
Předmětem bakalářské práce „Financování NNO z Ministerstva životního prostředí“ je identifikace trendů ve financování nestátních neziskových organizací se zaměřením na dotační financování z kapitoly Ministerstva životního prostředí. První část práce je zaměřena celkově na dotační financování NNO u veřejných rozpočtů. Druhá část je věnována analýze dotacím pro NNO z kapitoly MŽP.
Abstract:
The goal of bachelor thesis „NPOs funding from Ministry of the Environment“ is to identify trends in NPOs funding with focus on subsidy funding from Ministry of the Environment. The first part is concentrated on NPOs subsidy funding overall from public budget. The second part is concentrated on analysis of NPOs subsidy financing from Ministry of the Environment.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Zuzana Prouzová, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta