Mgr. Jan Ferfecký

Diplomová práce

Podmínky přípustnosti a povaha výjimek ze zásady legality v českém trestním řízení

Conditions of the Admissibility and the Nature of the Exceptions out of the Principle of the Legality in Czech Criminal Proceeding
Anotace:
Téma této diplomové práce, podmínky přípustnosti a povaha výjimek ze zásady legality v českém trestním řízení, naznačuje, že podstatnou část práce tvoří popis výjimek ze zásady legality včetně těch vyplývajících z mezinárodního práva. Práce tak představuje ucelený soubor všech výjimek ze zásady legality v českém trestním řízení. Vedle toho úvodní kapitoly popisují, jako nezbytnou součást práce, samotnou …více
Abstract:
The theme of this thesis, Conditions of the Admissibility and the Nature of the Exceptions out of the Principle of the Legality in Czech Criminal Proceedings, implicates that essential part of the thesis describes all actual exceptions out of the principle of legality in Czech criminal proceedings including exceptions stipulated by international law. Moreover the initial chapters deal with the principle …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.
  • Oponent: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta