Bc. Kristýna Formánková

Bakalářská práce

Integrace žáků-cizinců do české základní školy

Integration of foreign-pupils to Czech primary school
Anotace:
Abstrakt Cílem bakalářské práce bylo metodou kvalitativního výzkumu zjistit, jak se žáci-cizinci ve vybrané základní škole začleňují do prostředí školy a procesu výuky. Teoretická část se zabývá žáky cizinci v české základní škole, jejich vzděláváním a přístupy, které se v souvislosti s nimi uplatňují ve školním prostředí. Dále jsou v práci popsány bariéry, které integraci a inkluzi žáků-cizinců do …více
Abstract:
Abstract The aim of this bachelor thesis was to find out how are the foreign pupils integrated into the Czech primary school. The theoretical part of this thesis is focused on pupils foreigners in the Czech primary school , on their education and attitudes that are used in connection with them. Another part of the thesis is focused on obstacles that those pupils have to overcome and that make integration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Škarková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta