Adéla BLAŽKOVÁ

Bachelor's thesis

Srovnání týdeníků Echo a Téma

Comparison of weekly magazines Echo and Téma
Anotácia:
Tato práce, pomocí metody komparace, zachycuje podobnosti a odlišnosti dvou zpravodajsko-společenských týdeníků Echo a Téma. Jedná se o srovnání v rovině editorialů, rozhovorů, obálky a celkového grafického zpracování obou časopisů.
Abstract:
This thesis, using the comparison method, captures the similarities and differences between two news and social weekly magazines Echo and Téma. This is a comparison in the editorials, interviews, front-pages, and complete graphic processing of both magazines.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Petra Chvojková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BLAŽKOVÁ, Adéla. Srovnání týdeníků Echo a Téma. Olomouc, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

PALACKÝ UNIVERSITY OLOMOUC

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
Media and Communication Studies / Journalism