Adéla BLAŽKOVÁ

Bachelor's thesis

Srovnání týdeníků Echo a Téma

Comparison of weekly magazines Echo and Téma
Abstract:
Tato práce, pomocí metody komparace, zachycuje podobnosti a odlišnosti dvou zpravodajsko-společenských týdeníků Echo a Téma. Jedná se o srovnání v rovině editorialů, rozhovorů, obálky a celkového grafického zpracování obou časopisů.
Abstract:
This thesis, using the comparison method, captures the similarities and differences between two news and social weekly magazines Echo and Téma. This is a comparison in the editorials, interviews, front-pages, and complete graphic processing of both magazines.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Petra Chvojková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BLAŽKOVÁ, Adéla. Srovnání týdeníků Echo a Téma. Olomouc, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

PALACKÝ UNIVERSITY OLOMOUC

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Media and Communication Studies / Journalism