Mgr. Marcela Hrdličková, Ph.D.

Bakalářská práce

Akreditace jako garance kvality vysokoškolského vzdělávání

Acreditation as a Tool for a Quality Ensurance in Higher Education
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na záruky kvality vysokoškolského vzdělávání, především pak na akreditaci. Podoba tohoto institutu aktuálně patří k frekventovaným otázkám celospolečenských debat prakticky ve všech evropských zemích. Za inspirativní lze považovat nedávné změny slovenského a rakouského terciéru. Na pozadí vývoje legislativní úpravy tohoto institutu hodnotíme slabiny i výhody modelu uplatňovaného …více
Abstract:
This bachelor’s theses sis focused on Quality Assurance of Higher Education, especially Accreditation. The Form of this Institute has been discussed across whole society in almost all European countries. Recent Transformations of Slovak and Austrian tertiary grade of Education can be used as inspiration. The weaknesses and assets of Czech model are evaluated on the background of law-changes. Particular …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Veronika Smutná, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta